[et_pb_section bb_built=”1″ admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Tekst” background_layout=”light” text_orientation=”left” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

Klauzula informacyjna dla klientów
Szanowni Państwo,
W wykonaniu obowiązku informacyjnego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Klientów i ich pracowników (dalej łącznie jako „Klient”)

jest Fullfarb M.Łuczyk, S.Sasiela sp.j., adres: 36-130 Raniżów ul. Armii Krajowej 6,

Adres oddziału: 36-062 Zaczernie 920, KRS numer: 0000007216, NIP: 8141416936, REGON: 690518739; (Zwany dalej „ADO”)

2. Z ADO można skontaktować się telefonicznie pod nr telefonu 17 859 07 60,
w drodze korespondencji elektronicznej: koordynatord.o@gmail.com
lub pisemnie na adres: 36-130 Raniżów ul. Armii Krajowej 6.

3. ADO przetwarza dane przekazane przez klienta tj. imię, nazwisko, adres, nazwę oraz dane kontaktowe,
takie jak numer telefonu i adres e-mail.

4. Dane osobowe Klientów będę przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
a) realizacji procesu sprzedaży i wykonanie zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO),
b) realizacja procesu reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) archiwizacja (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami będącymi
realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),.

5. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy ADO oraz przedstawiciele handlowi ADO.
Ponadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom
współpracującym z ADO przy realizacji świadczeń wynikających z umowy
(np.: podwykonawcom) oraz firmom spedycyjnym oraz operatorom pocztowym,
w przypadku gdy dostawa realizowana jest przez te podmioty.
Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 4 powyżej.
Podanie danych przez klienta jest niezbędne do realizacji celów określonych w pkt 4 .

6. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez następujący okres:
a) realizacja procesu sprzedaży są przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym dokonano sprzedaży,
b) realizacja procesu reklamacji – 5 lat od momentu rozpatrzenia reklamacji,
c) cele archiwalne są przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

7. Klient posiada prawo żądania dostępu do danych, które jego dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Klient posiada również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

8. Klient posiada uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody.

9. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne,
jednakże brak ich podania uniemożliwi nam nawiązanie i utrzymywanie relacji handlowych.

11. Dane osobowe Klienta nie będę przedmiotem procesów,
w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]